Vrcholem letošního Festivalu Retz – Otevřené hranice 2015 bude „Curlew River“ – Řeka Sumida – od Benjamina Brittena

Od 2. do 12. července 2015 se v dolnorakouské oblasti Weinviertel koná již 11. ročník Festivalu Retz s mottem „Otevřené hranice“. V popředí citlivě sestaveného programu stojí stejně jako v minulých letech interpretace jedné z oper Benjamina Brittena, tentokrát „Curlew River“, do křesťanského prostředí adaptované japonské nó hry Sumigadawa, na jejíž premiéru se mohou návštěvníci festivalu těšit 2. července 2015 ve farním kostele sv. Štěpána.

V rámci minulých ročníků se téma festivalu velmi často vracelo k myšlence objevování a vytváření společného česko-rakouského kulturnícho prostředí, zazářila zde hluboká témata minulosti a zřejmé dělicí čáry prostupující společností sa odrážely jak v hudebním, tak i literárním programu. Letošní léto nebude společným jmenovatelem programu o nic menší, zato však velmi citlivé téma zavržení. V centru zájmu dramaturgů stojí osudy jednotlivců, osob, jejichž životní cesty se na první pohled zdají být cizí a nepřístupné – lidi bez domova, vykořeněné, hledající smysl života, dobroduhy, osoby vyčleněné ze společnosti nebo jen ztracené, které se ani mnoho neodvážily, a přesto zbloudily. Jsou to poutníci a hledající, které Festival Retz letošní léto, alespoň na části jejich cesty doprovodí.

HLEDÁNÍ NADĚJE A VYKOUPENÍ

Jako letošní premiéru opery, která neodmyslitelně patří ke každému ročníku festivalu, zvolil tým spolupracovníků, kolem Alexandera Löfflera, kteří již desátým rokem festival připravuj, dílo jednoho z největších skladatelů 20. století, Benjamina Brittena – „Curlew River“ – český překlad: Řeka Sumida. Struktura tohoto díla patří mezi nejpůsobivější díla z pera britského skladatele a toto podobenství pro kostelní provedení zaměřené na akustická specifika velkého sakrálního prostoru přináší jedinečný zážitek, který umocní prolínání gregoriánského chorálu s asijskou hudbou. Premiéra se koná 2. července ve 20:30h a publikum má následně dalších 5 možností navštívit farní kostel sv. Štěpána a zažít nádhernou do středověku inscenovanou mystérii a to 5., 10., 12., 17. a 19. července vždy ve 20:30h.

Obsahově je „Curlew River“ hluboce dojemný příběh o lásce, ztrátě a bolesti. Pojednává o skupině poutníků, kteří společně s dalším tajemstvími obklopeným cestujícím ztroskotají na březích řeky racků, která odděluje svět živých od světa zemřelých, aby si od převozníka vyprosili převezení na druhý břeh. Také jedna z žen, šílená bolestí ze smrti svého dítěte, musí tuto hranici překonat, aby nakonec díky tajemství a milosrdenství vzkříšení našla útěchu a vyléčení.

Na scéně zazáří společně s LABYRINTHEvocalensemble mezi jinými i zpěváci Stefan Cerny, Stephen Chaudy a Günter Haumer, které znají diváci již z minulých let. Novým členem ansáblu je dánský baryton Morten Frank Larsen, který během své pohnuté kariéry hostoval v celé řadě renomovaných oper po celém světě. Hudební vedení opery má ve svých rukou Andreas Schüller režíruje Monika Steiner.
O vyhnaných, hledajících a dobrovolně cestujících – literární a koncertní program

Motiv hledání a poutě se jako červená nit prolíná literárním i koncertním programem letošního ročníku festivalu. První festivalový víkend, 3. července, představí ve 20:00h Andrea Eckert Merlin Ensemble Wien společný večer pod titulem Hiob. Mnohokrát oceněný autor Raoul Schrott představí v rámci autorského čtení dne 4. července svůj cestopis „Die Fünfte Welt“ – Pátý svět. Ještě téhož večera ve 22:00h je na programu „Nachtkonzert“ – večerní koncert v podání Merlin Ensemble Wien – jedinečný koncert pod hvězdnou oblohou.

Druhý festivalový víkend začne čtvrtkem, 9. července, a huedebně-literárním představením s loutkami pod názvem „Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus“ –Tak nemám nikde, ach! domov -v provedení východotyrolské skupiny Musicbanda Franui společně s loutkovým hercem a držitelem Nestroyovy ceny, Nikolausem Habjanem. V sobotu, 11. července ve 20:00h následuje uvedení hry „Malala- Mädchen mit Buch“, ve které spisovatel pátrá po angažované dívce, která je na západě známá díky lstivému atentátu na její rodinu a její boj za práva žen na vzdělání. V rámci Festivalu Retz ztělesní roli spisovatele Karl Menrad. Ve 22:00h následuje v sobotu druhý z nočních koncertů s mottem: „Impression Nocturne“.
 
Zážitek pro všechny smysly slibuje začátek třetího a posledního festivalového víkendu, kdy podniknou umělci 16. července v 19:00h společně s publikem cestu do hlubokých lesů do blízkosti české hranice k zámku Karlslust přesně dle motta slavnostní pokušení. Společným večerem v panských komnatách rodiny Waldensteinů provede renomovaná sopranistka Bernarda Bobro a Ensemble Continuum, čtením pokušitelských textů od Giacoma Casanovy večer doplní ředitel festivalu Alexander Löffler. Kulturnímu večeru předchází welcome drink v reprezentativních prostorách zámku. Na hudební večer pak naváže večeře umělců a posluchačů v restauraci Retzbacherhof s hudebním doprovodem. Transport na jedotlivá místa večerního programu možný poze formou kyvadlové dopravyodjezd z náměstí v Retzu v 18:00h.

Dalším jedinečným zážitkem bude v rámci letošního literárního programu i čtení Reinharda Jirgla, který byl v roce 2010 oceněn cenou Georga Büchnera – nejvýznamnějším literárním oceněním v německy mluvících zemích. Reinhard Jirgl představí dne 18. července ve 20:00h svůj román „Die Unvollendeten“. Na závěr festivalu připraví tradičně pěvecký spolek Retz společně s orchestrem hudební školy v Retzu a ve Znojmě slavnostní mši v kostele sv. Štěpána.

KONCERTY – UMĚNÍ & GASTRONOMIE VE FESTIVALOVÉ ZAHRADĚ
Po skončení hlavního programu od 22:00 h jsou návštěvníci festivalu srdečně zvání k příjemnému zakončení festivalového dne ve festivalové zahradě, která se stala oblíbeným místem setkání umělců a jejich publika. O tu správnou atmosféru se na pódiu pod širým nebem v areálu hotelu Althof Retz, resp. ve vinném šenku  Hofheurigen postarají Breinschmid & Jánoška (2. července), Diknu Schneeberger Trio (3. července), Bratfisch (10. července), Netnakisum feat. Mattias Schriefl (17. července) a Pavel Shalman & Boki Radenkovic (18. července).

VSTUPENKY a bližší informace
Festival Retz | Hauptplatz 30 | 2070 Retz
Tel.: 02942 – 22 23 52 | Email: office@festivalretz.at | www.festivalretz.at

Kontakt pro novináře
Marlene Hinterleitner | 0676 608 88 02 | presse@festivalretz.at